Pəncərələr? Əlbəttə VEKA-dan!
profiles

EUROLINE

Qapı profili EUROLINE

 • İnteqrasiya edilmiş künc (bucaqlı) birləşdiricilər ilə xüsusi  güclü metalik gücləndiricilər konstruksiyaların yüksək sabitliyini təmin edir. 
 • Sistemlərin geometriyası qapı doldurucularının ən geniş spektrinin tətbiqini təmin edir – dizayner həlləri diapazonunu əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirir.
 • Termik ayrıcı ilə kandarlar istilikdən mükəmməl izolyasiyaya zəmanət verir.
 • İki qat rezinlər havanın daxil olmasının (üfürmə) qarşısını alır və Evinizin istiliyinin qorunub saxlanmasında köməklik göstərir.
 • Su keçirtməmək  qabiliyyətinin artması üçün xüsusi elementlər.
 • EUROLINE proqramının pəncərə sistemlərinə ideal əlavələr.

 3D İCMAL  

Profil sistemi

 • 58 mm enliliyə malik çoxkameralı profillər
 • Xarici divarın 3 mm-lik qalınlığı RAL standartlarına müvafiqdir.
 • Qapı profilinin xarici konturu EUROLINE klassik optikasını təkrar edir. 
 • VEKA standartlarına uyğun xüsusi armaturlaşdırma.

Kandarlar sistemi

 • Termik optimallaşdırılmış kandarlar; alümin/PVX və yalnız PVX-nın birləşməsi.
 • Döşəmə ilə optimal şəkildə birləşmə (uc-uca calama) üçün xüsusi olaraq işlənib hazırlanmış  saxlayıcılar.
 • Kandarın maksimum hündürlüyü  DIN 18025  normalarına uyğundur və 20 mm-dən artıq deyildir. 
 • Bir və ya bir neçə qanadlar, ortaq-qayıd ilə,  ştulp qapılar, yuxarı və yan hissələrin müxtəlif variantda həyata keçirilməsi.
 • Müxtəlif qapı doldurucularından istifadə imkanı.
 • Kandarda iki qat rezinin quraşdırılması.
 • APTK və ya silikondan olan  xüsusi rezinlər sistemləri.
 • Qara, boz  və ya  karamel rəngli rezinlə.
 • Şüşə paketinin quraşdırılma dərinliyi 18 mm.
 • Çərçivə və ya qanada quraşdırılması zamanı şüşə paketinin enliliyi: 4-32 mm.

Sertifikat və lisenziyalar

Aparıcı Avropa institutlarının sertifikatları, Rostest sertifikatı, gigiyena, yanğın sertifikatları, İSO və RAL sertifikatları

Tətbiq etmə sahəsi

 • Bir və ya bir neçə qanadlar, ortaq-qayıd ilə,  ştulp qapılar, yuxarı və yan hissələrin müxtəlif variantda həyata keçirilməsi
 • Tətbiq edilən şüşə paketlərinin müxtəlif spektri: adi, yüksək enerjiyə qənaət xarakteristikaları ilə, səsdən müdafiə, xüsusi.
 • Dekorativ əlavələr - şüşə paketinin daxilində, şüşə paketi üzərinə yapışdırılan, şüşə paketini ayıran.
 • Müxtəlif qapı doldurucularından istifadə imkanı.
REZİNLƏR
 • Fals rezinlər
 • Çərçivə və qanadda rezinlərin bütöv şəkildə olan konturu
 • Kandarda iki qat rezinin quraşdırılması.
 • APTK və ya silikondan olan  xüsusi rezinlər sistemləri
 • Qara, boz  və ya  karamel rəngli rezinlər
ŞÜŞƏ PAKETİ
 • Şüşə paketinin quraşdırılma dərinliyi 18 mm
 • Çərçivə və ya qanada quraşdırılması zamanı şüşə paketinin enliliyi: 4-32 mm
FIZIKI XÜSUSIYYƏTLƏR           
 • stilik izolyasiya xarakteristikaları  DIN 4108 и EnEV normalarına uyğundur.
 • VDI 2719 SSK səsdən izolyasiya.
 • Şüşə paketlərini ayıran əlavələr 48, 62, 82 və 118 mm enliliyində ola bilərlər.
 • Şüşə paketləri ayırmayan  əlavələr 25 mm-dən 76 mm qədər enliliyə malik ola bilərlər.
 • DIN 18357 müvafiq olaraq  istifadə edilən furniture.
 • Bütün əsas çox kilidli mexanizmlərdən istifadə edilə bilər.
 • Giriş rəzələrinin geniş çeşidi.
 • Ən müxtəlif modifikasiyada qapı dəstəyi və  sıxma qarniturları.
 • Qapı konstruksiyası üçün Ud istilik ötürücüsü əmsalı.
 • Şüşələmə və qapı doldurucusundan asılı olaraq  - 1,2 W/m2K qədər.
DEKORATİV ƏLAVƏLƏR
 • Şüşə paketlərini ayıran əlavələr 48, 62, 82 və 118 mm enliliyində ola bilərlər.
 • Şüşə paketləri ayırmayan  əlavələr 25 mm-dən 76 mm qədər enliliyə malik ola bilərlər.
DIN 18357 MÜVAFIQ OLARAQ  ISTIFADƏ EDILƏN FURNITURE
 • Bütün əsas furnitur sistemləri istifadə edilə bilər
 • Bütün əsas çox kilidli mexanizmlərdən istifadə edilə bilər
 • Giriş rəzələrinin geniş çeşidi
 • Ən müxtəlif modifikasiyada qapı dəstəyi və  sıxma qarniturları
QAPI KONSTRUKSIYASI ÜÇÜN UD ISTILIK ÖTÜRÜCÜSÜ ƏMSALI

Şüşələmə və qapı doldurucusundan asılı olaraq  - 1,2 W/m2K qədər.

Harada sifariş etmək lazımdır?

Alıcının məlumat kitabçası

Qapı profili EUROLINE

Спасибо за Вашу заявку.

С вами свяжутся для уточнения заказа в ближайшее рабочее время.

Partnyorlar üçün giriş


Parolu unutmusunuz ?    Qeydiyyat