Pəncərələr? Əlbəttə VEKA-dan!
profiles

SOFTLINE 82

Qapı profili SOFTLINE 82

 • İnteqrasiya edilmiş künc (bucaqlı) birləşdiricilər ilə xüsusi  güclü metalik gücləndiricilər konstruksiyaların yüksək sabitliyini təmin edir. 
 • Sistemlərin geometriyası qapı doldurucularının ən geniş spektrinin tətbiqini təmin edir – dizayner həlləri diapazonunu əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirir.
 • Termik ayrıcı ilə kandarlar istilikdən mükəmməl izolyasiyaya zəmanət verir.
 • Kandarların genişləndiriciləri hazır qapı konstruksiyalarının yüksək statik və enerjiyə qənaət göstəricilərini təmin edir.
 • İkiqat sıxlaşdırıcılar effektiv şəkildə küləyin keçməsinin qarşısını alır və evinizdə istiliyin saxlanılmasına kömək edir
 • İki qat rezinlər havanın daxil olmasının (üfürmə) qarşısını alır və Evinizin istiliyinin qorunub saxlanmasında köməklik göstərir.
 • Su keçirtməmək  qabiliyyətinin artması üçün xüsusi elementlər.
 • SOFTLINE proqramının pəncərə sistemlərinə ideal əlavələr.

 3D İCMAL Foto qalereya  

Profil sistemi

 • 82 mm-lik enliliyə malik çoxkameralı profillər
 • Xarici divarın 3 mm-lik qalınlığı RAL standartlarına müvafiqdir.
 • Zərif gözəl kontur.
 • VEKA standartlarına uyğun xüsusi armaturlaşdırma.

Kandarlar sistemi

 • Termik optimallaşdırılmış kandarlar; alümin/PVX və yalnız PVX-nın birləşməsi.
 • Döşəmə ilə optimal şəkildə birləşmə (uc-uca calama) üçün xüsusi olaraq işlənib hazırlanmış  saxlayıcılar.
 • Kandarın maksimum hündürlüyü  DIN 18025  normalarına uyğundur və 20 mm-dən artıq deyildir. 

Sertifikat və lisenziyalar

Aparıcı Avropa institutlarının sertifikatları, Rostest sertifikatı, gigiyena, yanğın sertifikatları, İSO və RAL sertifikatları

Tətbiq etmə sahəsi

 • Bir və ya bir neçə qanadlar, ortaq-qayıd ilə,  ştulp qapılar, yuxarı və yan hissələrin müxtəlif variantda həyata keçirilməsi.
 • Tətbiq edilən şüşə paketlərinin müxtəlif spektri: adi, yüksək enerjiyə qənaət xarakteristikaları ilə, səsdən müdafiə, xüsusi.
 • Dekorativ əlavələr - şüşə paketinin daxilində, şüşə paketi üzərinə yapışdırılan, şüşə paketini ayıran.
 • Müxtəlif qapı doldurucularından istifadə imkanı.
REZİNLƏR
 • Fals rezinlər.
 • Çərçivə və qanadda rezinlərin bütöv şəkildə olan konturu
 • Kandarda iki qat rezinin quraşdırılması.
 • APTK və ya silikondan olan  xüsusi rezinlər sistemləri.
 • Qara, boz  və ya  karamel rəngli rezinlər.
ŞÜŞƏ PAKETİ
 • Şüşə paketinin quraşdırılma dərinliyi 25 mm.
 • Çərçivə və ya qanada quraşdırılması zamanı şüşə paketinin enliliyi: 24-52 mm.
FIZIKI XÜSUSIYYƏTLƏR
 • Istilik izolyasiya xarakteristikaları  DIN 4108 и EnEV normalarına uyğundur. 
 • VDI 2719 SSK səsdən izolyasiya 
 • Sındırılmaya qarşı xarakteristikalar DIN V ENV 1627 - 1630 standartlarına uyğundur.
DEKORATİV ƏLAVƏLƏR
 • Şüşə paketlərini ayıran əlavələr 48, 62, 82 və 118 mm enliliyində ola bilərlər.
 • Şüşə paketləri ayırmayan  əlavələr 25 mm-dən 76 mm qədər enliliyə malik ola bilərlər.
DIN 18357 MÜVAFIQ OLARAQ  ISTIFADƏ EDILƏN FURNITURE
 • Bütün əsas furnitur sistemləri istifadə edilə bilər
 • Bütün əsas çox kilidli mexanizmlərdən istifadə edilə bilər.
 • Giriş rəzələrinin geniş çeşidi.
 • Ən müxtəlif modifikasiyada qapı dəstəyi və  sıxma qarniturları.
QAPI KONSTRUKSIYASI ÜÇÜN UD ISTILIK ÖTÜRÜCÜSÜ ƏMSALI

Şüşələmə və qapı doldurucusundan asılı olaraq  - 1,2 W/m2K qədər.

Harada sifariş etmək lazımdır?

Alıcının məlumat kitabçası

Qapı profili SOFTLINE 82

Спасибо за Вашу заявку.

С вами свяжутся для уточнения заказа в ближайшее рабочее время.

Partnyorlar üçün giriş


Parolu unutmusunuz ?    Qeydiyyat