Pəncərələr? Əlbəttə VEKA-dan!
profiles

Profil əldə etmək

VEKA şirkətinin nümayəndəliyi
Ən yeni maşınlardan istifadə etmədən yüksək keyfiyyətli pəncərələri hazırlamaq mümkün deyildir. Yalnız müvafiq avadanlığın olduğu zaman keyfiyyətli məhsulun səmərələşdirilmiş istehsalı üçün zəruri şəraitlər yaradılır.  qaldırma ilə siyirtməli qapılar
 
Ən başlanğıcdan sifarişçilərinizin tələblərinə cavab verə bilməyiniz və gözlədiklərinizin boşa çıxmaması üçün biz Sizə VEKA profillərindən plastik pəncərələrinin hazırlanmasını təşkil etməyə, istehsal sexini avadanlıqlarla təchiz etməyə köməklik edəcəyik və istehsal prosesinin davamlı şəkildə təkmilləşdirilməsi məqsədilə daimi dəstəyi Sizə göstərəcəyik. İstehsalın təşkili dövründə bizim texniki məsləhətçilərimiz Sizin əməkdaşlarınıza köməklik göstərməyə və zəruri məsləhətlər verməyə həmişə hazırdırlar.
 

Texniki seminarlarda  Siz və  Sizin əməkdaşlar istehsal texnologiyasının praktiki məminsənilməsi yolu ilə öz ixtisasın

 qaldırma ilə siyirtməli qapılar ızı artıra biləcəksizniz. Sifarişçiləriniz tərəfindən şikayət daxil old

uğu təqdirdə sizə həmişə köməklik göstərəcəyik -  heç kim səhvlərdən sığortalanmamışdır. Bizim texniki semin arlarımızda hətta peşəkarlar pəncərələrin hazırlanması və quraşdırması sahəsində özləri üçün faydalı ola biləcək məlumatı təpacaqlar.

Zəruri sertifikatların əldə edilməsi üçün biz Siz hazır məhsulun sınaq dan keçirilməsinə köməklik göstərəcəyik.

Siz işinizdə özünüzü inamlı hissə etməlisiniz!

 

Спасибо за Вашу заявку.

С вами свяжутся для уточнения заказа в ближайшее рабочее время.

Partnyorlar üçün giriş


Parolu unutmusunuz ?    Qeydiyyat