Pəncərələr? Əlbəttə VEKA-dan!
profiles

Keyfiyyət VEKA

VEKA özünün çoxillik ekstruziya təcrübəsi ilə  pəncərə və qapılar üçün profillərin işlənib hazırlanması və istehsalı sahəsində birincilərdəndir. Biz sifarişçilərimizn yalnız yüksək keyfiyyətli məhsul əldə etmələri üçün hər cür səy göstəririk; bizim səylərimiz istehsalın hər mərhələsində məhz buna istiqamətlənmişdir. 

Keyfiyyət VEKA Keyfiyyət VEKA

Biz yalnız yüksək keyfiyyətli xammal və əlavələr emal edirik. Əldə edilən xammal  bunkerlərə daxil olmazdan əvvəl əsaslı şəkildə yoxlanılır. Kompyuter idarəetmə ilə qarışdırıcı (xəlitəhazırlayan) qurğuda, qarışdırma prosesində tərkib hissələrinin nisbətinin verilmiş reseptura tam uyğun olmasına nəzarət həyata keçirilir.  Bundan əlavə  laboratoriyada  daimi olaraq  hazır  qarışığın testi həyata keçirilir (sınaqdan keçirilməsi üçün nümunələr götürülür).

Biz hazır məhsulun keyfiyyətinə nəzarətin həyata keçirilməsi üçün ən müasir üsullardan istifadə edirik. Məsələn, RAL normalarına müvafiq olaraq hazırlanmış profillərin  mexaniki  xüsusiyyətlərinin nəzarəti bu şəkildə keçirilir.

Спасибо за Вашу заявку.

С вами свяжутся для уточнения заказа в ближайшее рабочее время.

Partnyorlar üçün giriş


Parolu unutmusunuz ?    Qeydiyyat