Pəncərələr? Əlbəttə VEKA-dan!
profiles

Hazırlanmış profil necə yoxlanılır

VEKA-da keyfiyyətə nəzarət

Laboratoriya – bu, VEKA üçün ən vacib bölmələrindən biridir. Məhz burada xammal və hazır məhsulun əsas parametrlərinin yoxlanması baş verir.

VEKA üçün keyfiyyətin nəzarəti iki əsas istiqamət üzrə həyata keçirilir.

Birinci – bu, şirkətin Zendenxorstda VEKA  AG mərkəzi dispetçer pultunda həyata keçirilən ana və törəmə istehsalatlarında ekstruziya proseslərinin monitorinqidir.

İkinci – bu, birbaşa müəssisədə nəzarətdir. Onu öz növbəsində iki mərhələyə bölmək olar – bu, xammalın yoxlanması və hazır məhsulun nəzarətidir.

Xammalın nəzarəti – bu, PVX-n standart xarakteristikalar (səpələnmə xassəsi, rütubətlik, fraksiyaçılıq və s.) uyğunluğunun yoxlanmasıdır. Yalnız tozun giriş parametrlərinin kompleks nzəarətdən sonra müəssisənin silos anbarına yerləşdirilir.

Hazır profillərin keyfiyyətinə nəzarət üzərində sınağı aparıldığı nümunələrin hər saat çatdırıldığı müəssisənin laboratoriyasında həyata keçirilir. Laboratoriyada nəzarət nümunələrini yüksək temperaturlarda xətti deformasiyaya görə yoxlayırlar. Soyutmadan sonra – zərbə qarşı möhkəmliyinə görə sınaqdan keçirilər. 

Olduqca vacib və eyni zamanda olduqca mürəkkəb prosedura hazır profillərin optik parametrlərinin VEKA AG etalon matrisaya uyğunluğunun yoxlanmasıdır. Sınaqlar künc qaynaq birləşmələrin möhkəmliyinin yoxalanması ilə başa çatır.

VEKA Rus laboratoriyasının təchizatı sahədə ən qabaqcıl hesab edilir. Bütün sınaq aqreqatları Rusiya sertifikatlaşdırmanın standartlaşdırlması orqanlarında sertifikatlaşdırılmasını keçmişdir.

VEKA rus-n bütün məhsulu istər milli istərsə də beynəlxalq keyfiyyət standartlarına uyğunluq sertifikatlara malikdir. 

Спасибо за Вашу заявку.

С вами свяжутся для уточнения заказа в ближайшее рабочее время.

Partnyorlar üçün giriş


Parolu unutmusunuz ?    Qeydiyyat