Pəncərələr? Əlbəttə VEKA-dan!
profiles

Pəncərələr almaq

Ofisləri göstərmək

Bütün şirkətlər


Şirkəti seçmək

Только "VEKAвая гарантия"

Все, что только можно сделать из пластика, можно сделать из профиля VEKAPlastiklə hazırlana biləcək hər bir şeyi, VEKA profilləri ilə həyata keçirmək olar. Bura standart düzbucaqlı pəncərələrdən başlayaraq tağ, üçbucaq, trapesiya şəkilli və hətta dairəvi pəncərələri aid etmək olar. Və nəinki yalnız pəncərələr - həmçinin müxtəlif modifikasiyalı - standart, siyirməli, yığılan qapılar da bura daxildir.

Если Вам стал неинтересен классический белый цвет, и стилистика Вашего дома делает желательным другую колористику, VEKA предлагает широкий выбор самых разнообразных цветовых решений.

И всё, что предлагает VEKA, делается на самом высоком уровне. Разнообразие профильных систем, цветов и геометрических форм позволяет найти уникальное решение для каждого заказчика, сколь бы высоки не были его требования. 

 

Ölçü üçün müraciəti göndərin  

 

Спасибо за Вашу заявку.

С вами свяжутся для уточнения заказа в ближайшее рабочее время.

Partnyorlar üçün giriş


Parolu unutmusunuz ?    Qeydiyyat