Plastik pəncərə seçimi zamanı çoxlarına aydın deyil, profillər bir-birindən nə ilə fərqlənə bilər? Həqiqətən, ilk baxışdan hər şey oxşardır – həm rəng, həm həndəsi formalar... Lakin, çox zaman olduğu kimi, zahiri bənzərlik aldadıcı ola bilər. Gəlin aydınlıq gətirək, burada nə ilə üzləşmək mümkündür və xoşagəlməz vəziyyətdən necə qaçmaq olar. Pəncərə sisteminin əsas komponentlərindən biri plastikdir. O, müxtəlif xammaldan, müxtəlif avadanlıqda və müxtəlif resept əsasında hazırlana bilər. Yekun məhsulun keyfiyyəti əsasən plastikin keyfiyyəti ilə müəyyənləşir. VEKA profili – bu yüksək keyfiyyət təminatı və çoxillik etibardır, onları seçməyə dəyər. Artıqdan əsəblərinizi və pullarınızı riskə məruz qoymayın!

VEKA pəncərə sistemləri yalnız orijinalda mövcuddurlar

Təəssüf ki, Rusiya bazarı saxtalaşdırılması mümkün olan hər şeyin saxtası ilə dolub daşır. Bu aqibət pəncərə profillərindən də yan ötmədi. Adətən, saxtalaşdırılmış məhsul orijinala çox bənzəyir. Amma bu, zahirəndir... Göstəricilər müqayisəolunmazdır. İnamla söyləmək olar ki, bu məhsullar tam fərqlidirlər. Amma onları çox zaman yalnız mütəxəssis fərqləndirə bilər.

Bunun istehlakçı üçün nəyi pisdir? Birincisi, Siz nəyə görə pul xərclədiyinizi dəqiq bilmirsiniz. Siz orijinal profilin qiymətinə asanlıqla keyfiyyətsiz profil sata bilərlər. İkincisi, saxta profilin istehlakı barədə qabaqcadan heç nə demək olmaz. Biz fəxrlə söyləyə bilərik ki, istehsalçı zavodlara birbaşa tədarüklər sayəsində tərəfdaşlarımızdakı VEKA profili həmişə orijinaldır. Bu isə o deməkdir ki, Siz 100 faiz yüksək keyfiyyətli profildən hazırlanan pəncərə əldə edirsiniz!