Фигура 7 копия 4 call phone-call Untitled-1
Baki

Marketinq

Qarşılıqlı etimad və əməkdaşlıq, sahibkarlıq konsepsiyasına görə, pəncərə istehsal edən firmalarla əlaqələrin qurulduğu təməldir. Buna görə də biz, əvvəldən iş ortaqlarımıza hər cür dəstək göstərməyə çalışırıq. VEKA Rus çox sayda marketinq və satış seminarları təşkil edir, və siz bu seminarlarda şirkətinizin rəqabət qabiliyyətini artırmağı, pəncərə istehsalı sahəsi üzrə peşəkar olmağı və yeni müştəriləri necə cəlb etməyi öyrənəcəksiniz. Marketinq məsələləri üzrə seminarlar sizə şiddətli rəqabət şəraitində böhran keçirməməyə və satış bazarda uğurlarınızı təmin etməyə kömək edəcəkdir.

Рекламные материалы VEKA Rus Рекламные материалы VEKA Rus Рекламные материалы VEKA Rus

Reklam ticarəti hərəkətə gətirən amildir. Pəncərə istehsalı üzrə ən uğurlu nəinki şirkətlərin iş təcrübəsinin təhlili inandırıcı şəkildə sübut edir ki: PR sahəsində yaxşı təşkil olunmuş reklam və iş olmadan biznesdə uzun müddətli uğur qazanmaq mümkün deyil. VEKA Rus şirkətinin marketinq fəaliyyətinin əsas məqsədi partnyorlarımızın yüksək rəqabətli bazarda uğur qazanmasıdır. Bu məqsədlə Rusiyanın bütün bölgələrində, eləcə də Belarusiya və Qazaxıstanda aktiv reklam fəaliyyəti həyata keçiririk. Bizim reklamımız həm tikinti inşaası, həm də son istehlakçı üzrə yönəlmişdir.

Рекламные материалы VEKA Rus Рекламные материалы VEKA Rus

Biz, bütün lazım olan materiallar, suvenirlər və elanları Sizə təqdim edəcəyik və Siz bunları öz istəyinizə uyğun olaraq tərtib edə biləcək və Sizin loqotipinizlə paylaya biləcəksiniz. Ən nəhayətdə isə biz alıcıların cəlb edilməsi üzrə istiqamətləndirilmiş seminarların, sərgilərin və digər tədbirlərin təşkil edilməsi və keçirilməsində daim Sizə kömək etməyə hazırıq.