Окна VEKA: как уменьшить расходы на отопление

VEKA profilindən pəncərələr isitməyə xərcləri nəzərəçarpacaq dərəcədə azaltmağa imkan verir – demək olar, iki dəfə! Bundan əlavə, müasir pəncərələr yalnız evi istilik itkisindən mühafizə etmir, həmçinin kondisionerə əsl alternativ olaraq, ilin isti fəslində otağın həddindən artıq qızmasının qarşısını alır. Təbii ki, bu zaman pəncərə “sadəcə plastik” olacaqsa, bu effekt alınmayacaq.

Plastikin özü, yəni pəncərənin profili, son dərəcə keyfiyyətli olmalıdır, düzgün həndəsi formada və bu formanın dayanıqlığına malik olmalıdır.

VEKA çalışıb ki, profilimizdən hazırlanan pəncərələr ən tələbkar gözləmlərə cavab versinlər, hər insanın təhlükəsizliyi və rahatlığını qoruyaraq, onun həyatını daha yaxşı etsin.