Пластиковые окна и экология

Hələ yaxın keçmişə qədər istehlak mallarının və texnologiyaların ekolojiliyinə diqqət yetirmirdilər. Hesab olunurdu ki, əsas məhsulun istehlak xüsusiyyətləridir – etibarlıq, uzunömürlülük, funksionallıq.  

Lakin insan tərəfindən yaradılan süni materialların həyatımıza yol tapması, həmçinin ətraf mühitin məhv olması ekologiyanı ən inkişaf edən fənlərdən biri, ekoloji təhlükəsizliyi isə - məhsulun seçimi üçün əhəmiyyətli göstəricilərdən etmişdir.

Bununla paralel olaraq bir sıra məhsullara dair çoxsaylı qorxu da yaranır, bu, plastik profildən hazırlanan pəncərələrə də şamil olub. Bu gün vəziyyətin dəyişməsinə və PVX-pəncərələrin artıq “dünyanı təhdid etməməsinə”  baxmayaraq, bəzən müasir pəncərələrin “qeyri-təbiiliyi” və insanın həyat mühiti üçün təhlükəsi barədə fikirlər eşidilir.

Bu doğrudurmu - YouTube kanalımızdakı "VEKA nöqteyi nəzərindən" adlı video bloqa baxırıq və müzakirə edirik.