Противовзломные окна

Qarətə dayanıqlı pəncərələri almazdan öncə hansı mühafizə göstəricilərinə tələbatınız yarandığını müəyyənləşdirin.

Nəzərə alın ki, tam təhlükəsizliyə yalnız düşünülmüş və kompleks tədbirlər sistemi təminat verə bilər. Hətta güllənin qarşısını almağa qadir ən bahalı zirehli şüşə, çərçivənin bərkidilməsi və onun möhkəmliyi kifayət qədər deyilsə və ya keyfiyyətsiz furnitur istifadə edilibsə, heç nə verməyəcək.

Etibarlı pəncərə sisteminin əsas komponentləri

  • Vəhşiliyə qarşı şüşə paketi.
  • Pəncərə çərçivəsinin gücləndirilmiş PVX-profili.
  • Qarətə dayanıqlı furnitur.
  • Peşəkar montaj.

Şüşə paketi

Qarətə dayanıqlı pəncərələr üçün bişirilmiş şüşələrdən, tripleksdən və ya üzərinə xüsusi zərbəyə davamlı plonka yapışdırılmış şüşələrdən istifadə olunur. Bu növ şüşələr möhkəmliklərinə görə adiləri üstələyirlər, amma eyni zamanda daha bahadılar.

Çərçivələr və laylar

Yalnız A sinfinə aid gücləndirilmiş armaturlanmalı yüksək möhkəmliyə malik PVX-profil ev və ya mənzilin təhlükəsizliyini təmin edir. Nəzəri cəhətdən cani istənilən pəncərəni sındıra bilər, amma buna o qədər zaman tələb ediləcək ki, oğru sadəcə niyyətindən əl çəkəcək.

Furnitur

Bu, qarətə dayanıqlı plastik pəncərənin ən az nəzərəçarpan, amma çox vacib elementidir. 

Furnitur yalnız pəncərə dəstəyi deyil. Çərçivənin daxilində dəstəklə üz-üzə xüsusi yastıqcıq yerləşdirilir, o, bayırdan deşik açmaq və dəstəyi fırlatmağa imkan vermir. Kilidləyici elementlərin artırılmış sayı istifadə edilir, onların forması layı ling ilə aralamağa mane olur.

Montaj

Bərkidici elementlərin seçimi və onların sayı pəncərə quraşdırılan divarın materialının xüsusiyyətlərinə cavab verməlidir. Pəncərə yerinin metal altlıqlarla qüvvətləndirilməsi tələb oluna bilər, yüksək möhkəmliyə malik uzun şuruplardan istifadə mütləq şərtdir.

Qarətə davamlı plastik pəncərələr adi PVX pəncərələrlə müqayisədə orta hesabla daha yüksək qiymətə malikdirlər. Amma məgər ailənizin və ya firmanın təhlükəsizliyində qənaət etmək olar? Qərar Sizindir.