Распашное остекление балконов и лоджий

Eyvan və lociyaların açılan şüşələnməsi nə ilə fərqlənir. Hansı vəziyyətlərdə açılan şüşələnmə üstünlüyə malikdir, hansı vəziyyətlərdə isə onun istifadəsi məqsədəuyğun deyil.

Şüşələnmiş eyvan açıqla müqayisədə şəksiz üstünlüklərə malikdir:

  • yağışdan, qardan və tozdan qorunur;
  • hətta sadə birqatlı şüşələnmə səs-küydən yaxşı izolyasiya edir;
  • külək balkonda saxladığınız əşyalara xətər yetirməyəcək;
  • Qışda şüşələnmiş eyvanda açıqla müqayisədə xeyli istidir.

Açılan şüşələnmə - konstruksiyanın klassik variantıdır. Laylar eyni ilə adi pəncərələr kimi açılır. Çox zaman bütöv şüşələnmə bölmələri ilə ayrılan bir neçə açılan lay hazırlanır.

Layların hündürlüyü müxtəlif ola bilər. Bəzən bu və ya digər səbəbdən açılan layın hündürlüyünü sürahibənddən tavana qədər hazırlamaq mümkün olmur. Belə halda açılan lay üzərində bütöv şüşələnmə bölməsi quraşdırılır.

Laylar adi fırlanan cələlərlə təchiz oluna bilər – o zaman onları ancaq taybatay açmaq mümkün olacaq. Layın soyuq fəsildə havalandırma üçün azacıq bucaq altında aralamağa imkan verən fırlanan-aralanan mexanizm daha rahatdır.

Açılan şüşələnmənin üstünlükləri

Bu növ şüşələnmə üstünlüklərinə rəğmən geniş yayılıb:

  • Daxilə açılan pəncərələri yumaq çox asandır – bayırdan çirki təmizləməyə çalışaraq pəncərədən boylanmaq lazım deyil.
  • Lociyanı isti və sakit etmək mümkündür – tam açılan laylara istilik və süs izolyasiyasını təmin edən şüşə paketləri quraşdırılır.

Açılan şüşələnmə - çoxmənzilli evlərin geniş lociyaları üçün ən məqbul variantdır. Çəpərləmə konstruksiyalarının isidilməsi şərti ilə o, lociyanı qışda istifadə etməyə və hətta lociyanı otaqla birləşdirərək, mənzilin sahəsini artırmağa imkan yaradır. 

Açılan şüşələnmənin məhdudiyyətləri

Kiçik eyvanın daxilinə açılan lay – çox narahatdır. Xüsusən də orada əşyalar saxlanırsa və mebel varsa.

Layların enini azaltmaq üçün, onların sayını artırırlar. Bu, bütün konstruksiyanı çox mürəkkəbləşdirir və qiymətini artırır.

Açılan layların daha bir qüsuru – nisbətən böyük çəkisidir. Xüsusən də onlara birqat şüşə deyil, şüşə paketi quraşdırılbsa. Eyvanın və ya lociyanın hasarının möhkəmliyi belə yükləmələrə dözməlidir.

Həmçinin unutmaq lazım deyil ki, hasarın isidilməsi – baha başa gələn işdir. Onsuz isti açılan şüşələnmənin üstünlükləri istifadə olunmamış qalacaq.