Окна VEKA - во всех цветах радуги

Plastik pəncərələri ağ rəngdən rəngliyə çevirmək üçün alüminium örtmələr daha geniş istifadə edilir. Digər əksər üsullarla müqayisədə bu alət praktiki olaraq məhdudiyyətsiz rəng spektrindən istifadə etməyə, səthin müxtəlif fakturasını imitasiya etməyə və hətta layların formasını dəyişdirməyə imkan yaradır.

Möhkəm alüminiumdan olan yastıqcıqlar pəncərənin səthini bütün xarici təsirlərdən qoruyurlar, onlara təkrarolunmaz parıltı  verir və binanın fasadının tam optik qavramasını saxlayaraq, plastik pəncərələri metal pəncərələrlə birlikdə istifadə etməyə imkan verir.